Adatkezelési tájékoztató
EiSYS Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A nemzeti és az európai jog rendelkezései alapján Önt az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A jelen adatkezelési tájékoztató hatálya honlapunk használatára terjed ki, beleértve minden, a honlapon megvalósult közlést és a honlap igénybevételével létrejött megállapodást. Társaságunk tiszteletben tartja a honlap minden látogatójának személyiségi jogait és személyes adatokhoz fűződő jogait.

 1. AZ ADATKEZELŐ

Az EiSYS Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Társaság”)

Cégjegyzékszáma: 01-09-337761,

Székhelye: 1139 Budapest, Petneházy utca 46-48.,

Képviseletre jogosult adatai: dr. Babos Gergely (anyja neve: Néhrer Katalin Mária, lakcím: 1121 Budapest, Hunyad lejtő 1.) ügyvezető.

E-mail: info@eisys.hu

Webcím: www.eisys.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Páldeák Áron Bence

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@eisys.hu

 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

a)        Az EURÓPAI PARLAMENT (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról – a továbbiakban: „GDPR”;

b)       az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2012. évi CXII. törvény

 

 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

A Társaság kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli az Ön személyes adatait.

A Társaság csak olyan személyes adat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A Társaság a személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A Társaság által végzett adatkezelést a Társaság tartja nyilván. A Társaság biztosítja az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatok jelenben és jövőben való bizalmas kezelését a hatályos nemzeti és európai jogszabályi rendelkezésekkel összhangban.

 1. ADATKEZELÉSEK, ADATKEZELÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ HATÁRIDŐK

Általános rendelkezések

A Társaság honlapján (eisys.hu) a weboldal látogatóinak számítógépére hozzájárulásuk esetén egy apró file, ún. „süti” („cookie”, a továbbiakban: süti) kerül a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat.

Egyes sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamatsütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal („statisztikai sütik”), míg további sütik célzott hirdetési tartalmak megjelenítését szolgálják. Néhány süti csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.

A honlap fő funkciójához szükséges sütik elhelyezése, IP-cím naplózás kizárólag a honlap üzemeltetése céljából, a honlap működőképessége, alapvető funkcióinak biztosítása, és a számítógépes rendszer biztonsága érdekében történik. Erre figyelemmel a sütik kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerinti jogos érdek. A fentiekben írt sütik esetében a jogos érdek érvényesítése előnyt élvez a személyes adatokhoz fűződő rendelkezési joghoz képest, mivel enélkül nem megvalósítható a honlap teljes körű működése és biztonsága. Ezen célból kezelt személyes adatok harmadik személynek csak a célhoz szükséges körben adhatóak át (például szerverüzemeltetőnek, rendőrségnek). Ezen céllal és jogalappal kezelt adatok egyéb céllal nem használhatóak fel.

A honlap fő funkciójához nem szükséges sütik (pl. statisztikai célú, a pillanatnyi működéshez nem szükséges technikai adatokat gyűjtő, a szolgáltatás jövőbeni fejlesztéséhez vagy látogatószám-méréshez használt sütik, marketingcélú, követő, hirdetésekhez kapcsolódó sütik) alkalmazása az Ön hozzájárulása alapján történik, vagyis ezen sütiket Ön visszautasíthatja. Ezen sütik használatára az Ön - GDPR 6. cikk (1) (a) pontja szerinti – hozzájárulása esetén kerül sor. Ez utóbbi sütik esetében a Társaság felajánlja a felhasználóknak a sütik használatának visszautasítását, mint lehetőséget.

A honlap látogatói vonatkozásában a Google Analyticsben rögzítésre kerül az eisys.hu-n az oldallátogatások, oldalmegtekintések ideje, IP-cím, de ez nem jelent személy szerinti beazonosíthatóságot. Ez esetben az adatkezelést a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA94043), mint önálló adatkezelő is végzi.

A Társaság a honlapján elérhető szolgáltatások biztosításához külső szolgáltatókat is igénybe vesz (pl. Facebook, LinkedIn, Youtube), amely felületeken a külső szolgáltatók irányelvei megfelelően irányadók.

A honlap használatához kapcsolódó adatkezelés célja

A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja

a)        a folyamatsütik esetében a látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése,

b)       a statisztikai sütik esetében a felhasználói élmény javítását lehetővé tevő információk gyűjtése azáltal, hogy statisztikai eszközökkel elemzéseket készítünk arról, hogy a látogatók hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban, így a weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően történhessen meg,

c)        a honlapunkon megtalálható hirdetési tartalmak célzott, érdeklődésének megfelelő kiválasztása és megjelenítése az Ön számára.

A Társaság a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, illetve harmadik fél részére nem teszi lehetővé a hozzáférést az esetleges törvényi kötelezettségen túl.

A honlapon alkalmazott sütik:

„Munkamenetsütik”

 

A munkamenetsütik olyan folyamatsütik, amelyek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A munkamenetsütik alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

A honlap által használt munkamenetsütik az alábbiak:

 

 • JSESSIONID: munkamenet azonosítót tartalmazó "technikai cookie"
 • LFR_SESSION_STATE + látogató azonosító: ebben az utolsó session aktivitás dátuma és ideje van

 

„Használatot támogató sütik”

 

Ezek a folyamatsütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pl. honlap magyar, angol vagy német változatát használja). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló "sütikben" lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

A honlap által használt használatot támogató sütik az alábbiak:

 • COOKIE_SUPPORT: "cookie támogatást tesztelő cookie"
 • GUEST_LANGUAGE_ID: "aktuálisan használt nyelv azonosítóját tartalmazó cookie"
 • KH_COOKIE_PRIVACY_ACCEPTED: "cookie szabályzat működéséhez szükséges cookie", amely tárolja, hogy a látogató elfogadta-e a "cookie szabályzatot"

 

„Teljesítményt biztosító sütik"

A teljesítményt biztosító sütik statisztikai sütik, amelyek segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják honlapunkat (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, milyen hibaüzeneteket kapott stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a honlapunkat (elérhető szolgáltatásokat, funkciókat stb.) látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra.

 

Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi „sütiket” használ. A „sütik” használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók viselkedésének anonim elemzésére használjuk, hogy magas színvonalú élményt tudjunk biztosítani a felhasználóknak.

A honlap az alábbi szolgáltató analitikai célú sütijeit használja:

 

 

A sütik beállításának ellenőrzése, a sütik letiltása

A modern böngészők engedélyezik a sütibeállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a "sütik beállításának" választási lehetőségét.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken érhetőek el:

 

A süti fájlok mobiltelefonon vagy más mobil berendezésen történő irányítására vonatkozó részletes információk megtalálhatók az adott telefonkészülék vagy mobil berendezés Felhasználói kézikönyvében/használati utasításában.

 

A sütifájlok adott berendezésen való alkalmazásának korlátozása lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben megnehezíti a weblap megfelelő használatát, például, emiatt lehetetlenné válhat a bejelentkezés időszakának fenntartása.

Az adatkezelés időtartama

 

A honlapra való regisztrációkor rendelkezésre bocsátott adatok a felhasználó kezdeményezésére történő törlésig, vagy az adatkezelés céljának megszűnéséig kerülnek megőrzésre, illetve kezelésre, a honlap használatának lehetővé tétele érdekében. Ezen adatokhoz kizárólag a honlap adminisztrátorai férhetnek hozzá, a Társaság harmadik fél részére nem teszi lehetővé a hozzáférést az esetleges törvényi kötelezettségen túl.

 1. AZ ÖN JOGAI ÉS A JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

 

Tájékoztatáshoz való jog

Az Ön kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az Ön általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ön személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, elektronikus formában e-mail-en keresztül, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására a Törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Társaság tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „Hatóság”) fordulás lehetőségéről.

 

Helyesbítés, törlés

Ha a Társaság által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) Ön - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - kéri;

c) az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Ha a Társaság az Ön helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén a Társaság tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Hozzáférés

Ön jogosult hozzáférni az összes személyes adatához, amit a Társaság Önnel kapcsolatban nyilvántart.

Adathordozhatóság

A Társaság köteles, az Ön által megadott személyes adatokat - széles körben használt, géppel olvasható formátumban - az Ön részére kiadni, ha azt Ön kéri.

Tiltakozás

Ön a személyes adatának kezelését kifogásolhatja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kérheti.

Ha a Társaság az Ön tiltakozás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetén a Társaság tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Adatkezelés korlátozása

Ön kérheti személyes adatainak korlátozását, a Társaság ebben az esetben azonosító jelzéssel látja el az adatokat, további adat kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Ha a Társaság az Önnek az adatkezelés korlátozása iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az adatkezelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén a Társaság tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.; levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek)

Jogsértés esetén Ön az alábbi hatóságokhoz fordulhat a jogsértő helyzet megszüntetése érdekében:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levélcím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391 1400

Telefax: +36 (1) 391 1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webcím: www.naih.hu

A jelen Tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos.

Utolsó módosítás időpontja: 2019.06.28.

 

 

Cím: 1139 Budapest, Petneházy utca 46–48. 
E-mail: info@eisys.hu
EiSYS Számítástechnikai Kft.
Adószám: 13669555-4-41
Csoportazonosító szám: 17780010-5-44
Közösségi adószám: HU17780010